Rotaract

Gent-Haven

Home


Welkom op de website van Rotaract Gent-Haven!

Wat is Rotaract?

Rotaract is een vrijwillige non-profitorganisatie die behoort tot de internationale Rotary-beweging. Rotaract is een ‘serviceclub’ en dit betekent dat de leden van Rotaract diensten (services) verlenen aan anderen die het minder goed hebben in onze maatschappij. Rotaract verzamelt fondsen door activiteiten te organiseren. Met de opbrengst van deze kleine of grote evenementen, steunt Rotaract jaarlijks enkele (lokale) goede doelen. De leden van Rotaract zijn jongeren tussen 18 en 30 jaar, die naast hun studie of job samen leuke dingen doen en op deze manier een steentje bijdragen aan de maatschappij.

Rotaract Gent-Haven

Met een tiental enthousiaste ledens proberen we elk jaar voldoende fondsen te verzamelen om de goede doelen te steunen die telkens uitgekozen worden door onze commissie sociaal. Denk hierbij aan het organiseren van enkele fuiven, het verkopen van zelfgemaakte wenskaarten en enkele deelnames aan Gentse rommelmarkten. Met de opbrengsten hiervan maakten we al heel wat (kleine) mensen gelukkig. We schonken bijvoorbeeld nodig meubilair en fietsen aan het Orthopedagogisch centrum Sint-Gregorius te Gentbrugge; we organiseren jaarlijks Sinterklaasfeestjes in opvangcentra van het Rode Kruis waarbij de Sint en Piet ook brave kansarme kindjes in de watten leggen. Denk bijvoorbeeld ook aan een leuke dag vol (sport)activiteiten op Paasmaandag met alle andere Rotaract clubs uit het district en aan een bezoek aan de bioscoop gevolgd door een pannenkoekenbak. Neem zeker een kijkje op onze facebookpagina voor meer voorbeelden.